Att Bygga pool

Det finns mycket att tänka på när man anlägger sin pool bilderna som vissas här är inget regelverk utan är tips och råd hur vi har löst poolbyggen under årens gång. Det skiljer sig mycket i förutsättning vart man bor och hur man bygger.

Den första frågan som ställs är:

”Hur gör jag med min förarbete/grund till min pool”. Att svara på den frågan är ofta svårt, efter som vi alla bor på olika ställen i landet och då har olika markförhållande.

Svaret på den frågan är att man tar kontakt med sin lokala grävfirma som har bra koll på marken i ditt område. En liten lathund är att har man berg under den tänkta poolen så kan man klara sig med att singla padda och avsluta med markfrigolit. Om man känner sig osäker på sin mark så rekommenderas att gjuta en betong platta. Vi är av den bestämda uppfattningen att markförhållandena är a och o för en pool som ska förväntas hålla många år framöver.

Viktigt att veta är att dessa glasfiberpooler är ej självbärande på något sett utan behöver stöd av en bärande konstruktion runt om både lodrät och vågrätt över allt runt om poolen, Så som trappa,sittplatser,sidor. JN Pool gör bedömning av garanti om privatperson eller företag har gjort den bärande konstruktion själv.

Att tänka på när man väljer bort och lägger till annan utrustning från grundpaketen så kan det uppstå förändringar i flöde/cirkulation m.m. men kan givetvis rättas till med lite envishet.

Glasfiberpoolerna från JNPool är en beställningsvara och kan vara inom säsong lång väntetid på så var ute i god tid med eran beställning. I vissa fall även tillbehör. Beställningsvaror som glasfiberpooler samt övrig tillverkning är handgjord så olikheter av glasfiberprodukter kan förekommer. Alla produkter är gjutna i form men kan byggas om till önskade mått, att tänka på då är att det förekommer skarvar i produkterna (gäller ej tillbehör)är ej någon returrätt/ångerrätt. Skulle olyckan vara framme så kan man laga glasfiber och där med åtgärda problemet. För att hålla nere priserna på alla produkter så gör vi minimalt när produkten kommer ur form. Produkterna kan efter önskat resultat görs polering och vaxning.

 

 

 

 

IMG_0171IMG_0173IMG_0176

IMG_3580IMG_0926IMG_1006IMG_1045IMG_1031IMG_0718

 

 

 

Vad finns det för regler för pooler och bassänger?

 

Att anlägga en pool kräver eftertanke. Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på att nyanlagda fasta bassänger och liknande på tomtmark ska utformas med ett tillfredsställande skydd mot barnolycksfall. En plaskdamm eller motsvarande där vattennivån är mindre än två decimeter behöver inte ha något särskilt skydd.

Boverket ger förslag på lämpliga skyddsanordningar i de allmänna råden i BBR. En lösning är ett staket som är minst 90 centimeter högt och som barn inte kan klättra på eller krypa under. En grind i ett sådant staket bör ha säkerhetsbeslag eller liknande så att små barn inte kan öppna den. En annan lösning är att täcka poolen med en presenning eller ett skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Ansvaret för att uppfylla byggreglerna vilar på fastighetsägaren. Byggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd i kommunen, har ansvar för att utöva tillsyn över att bygglagstiftningen efterlevs.

Den som undrar över om en pool uppfyller samhällets krav kan få hjälp med en bedömning av byggnadsnämnden.

Samhället betraktar drunkningsolyckor med barn som särskilt allvarliga. Detta återspeglas i att bestämmelser om skydd mot drunkning återfinns i två lagstiftningar. Både bygglagstiftningen (plan- och bygglagen och Boverkets byggregler) och ordningslagen innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas.

boj

En reaktion på “Att Bygga pool

  1. Pingback: viagra

Kommentarer inaktiverade.